Crazy Driver By After School

Lyrics Of Crazy Driver by After School

[Verse 1]

Crazy Driver afuseru wo, koikon denai Driving
Ikisaki waki katsumi, juusaette yo doka
Kizi zuku hido gairu, yaku mousho chidakara
Koi kai wa, shinai de, hiki kaetsu tsu mori

Honki datte, ishi datte, kibu datte
Ichi waru
Shinji datte, inu katte, yoko gitte
Zejuu naku

Dona kanji, kona kanji, motto hou ne
Kika zete yo
Kon ya mitai, nai shogetai, zenbu yakai
Kama wanai

[Chorus]
Kuru oshigu kona koi ini, kuru osete, Hey Hey Hey
Kuru oshigu kona aini, oborettai, Hey
Kuchi jekete kona koi ini, ima dekiwa, Hey Hey Hey
Kiri iruto iwa naide, zute washite, Hey
Motto renai, Hey, kuru wa sete

[Verse 2]
Mugo uno Premade du kete, umi made toba shite
Kotaba sae irenai, anata sei ireba
Konai kakuru kotto, wakatte Typhoon dari
Zekai juuno, deki dame, ishiroru bita Darling

Zubo shite, shitou datte, kinji datte
Iakure
Chankoi tte, yujuu datte, shitou tte
Usou zuki

Maitai naishii, ite naishii, kutto kanda
Tsuyo kariwa
Kitto nankaii, zotto benkai, hontou genkai
Uba itaii

[Outro]
Kuru oshigu kona koi ini, kuru osete, Hey Hey Hey
Kuru oshigu kona aini, oborettai, Hey
Kuchi jekete kona koi ini, ima dekiwa, Hey Hey Hey
Kiri iruto iwa naide, zute washite, Hey
Motto renai, Hey, kuru wa sete
Crazy Driver

Song Details

Artist: After School
Music Director: After School
Viewed (total): 415 times

Report Correction?

(Not Rated Yet)
 

Other Lyrics by After School

In The Moonlight
Heaven
Triangle
Shh
Crazy Driver
Week
Ah
Because Of You
Diva
First Love

Search Lyrics
e.g. fortress, eminem, britney spears

Top 10 Lyrics by After School

1 - After School - Crazy Driver
2 - Lady Luck/Dilly Dally - Dilly Dally
3 - After School - Diva
4 - After School - First Love
5 - After School - Flashback
6 - Playgirlz - Gimme Love
7 - After School - Heaven
8 - Red - Hollywood
9 - After School - In The Moonlight
10 - Red - In The Night Sky

Latest Additions

Feral
Turn Me Back
Conscious
Philippine Geography
Five Minutes
War Of Hormone
Unspoken
Tonight You're Perfect
Thrive
The Parable